MANUSFORFATTER ____

Nicolay Lange-Nielsen

Som researcher og manusforfatter beveger jeg meg innfor flere arenaer: Teater, foredrag, TV-drama, og presentasjon/markedsføring. Jeg har spesialisert meg på  dokumentarisk research som munner ut i fiksjon, anvendt på ulike felt og medier. Det innebærer at jeg kan gå inn i et hvilket som helt tema, historikk eller f.eks bedriftskultur, gjøre en research og utvikle et manus på bakgrunn av det.

De siste årene har jeg jobbet for mange ulike oppdragsgivere fra Regjeringen Bondevik, Hadeland Glassverk, Viskom/NHO og Norsk Dysleksifobund.

Kompetanse profil: Jeg har 4 års utdannelese ved UiO innenfor dramaturgi/fortellerteknikk i journalistikk, film, teater og litteratur . Jeg har skrevet foredrag, kronikker, artikler, teater og TV manus for ulike oppdragsgivere. Jeg har utviklet ca.15 manus basert på å utforske og dramatisere ulike bedriftskulturer, skrevet foredrag på bestilling,  3-4 større researtch-baserte teatermanus for aktører/bedrifter i arbeidslivet, men også for scenen i kultuell samenheng og annonse/presentasjonstekster.